O projekte

Prečo projekt „Chceme vedieť nemecky“?


Nový štátny vzdelávací program zo septembra 2015 odsúva druhý cudzí jazyk prakticky medzi voliteľné predmety. My sme presvedčení, že napriek automatickej požiadavke na ovládanie angličtiny, je pre vaše dieťa v našom regióne veľmi logická práve voľba nemčiny.

Aké je hlavné poslanie projektu?

Podporiť výučbu nemeckého jazyka, predovšetkým na základných školách, medzi ktorými sa šíri vďaka angažovaným učiteľom nemčiny.

Motivovať žiakov, ktorí sa nemčinu ešte neučia, aby sa bez obáv prihlásili na nemčinu a vybrali si ju ako druhý cudzí jazyk.

Podnietiť rodičov, aby svoje deti prihlásili práve na nemčinu, pretože to pre ne vzhľadom na náš región môže byť aj do budúcnosti obrovská výhoda.

Kto, čo a ako šíri povedomie o projekte?

Spomínaní učitelia nemčiny, ktorí si uvedomujú jej dôležitosť v našom regióne a hovoria o tom žiakom, aj ich rodičom.

Informačné a reklamné materiály, ktoré majú školy bezplatne k dispozícii:

Leták
Plagát
Baner
Aplikácia/Hra
Rôzne darčekové predmety

Prezentujú nemčinu ako ideálny druhý cudzí jazyk priamo v škole s cieľom nadchnúť rodičov a ich deti, ktoré sa nemčinu zatiaľ neučia. Napríklad taký baner určite zaujme vo vestibule či na hociktorom inom verejnom mieste školy, kde sa s ním žiaci radi odfotia. Mobilná aplikácia alebo motivačný minikvíz pre deti je praktickou ukážkou, že učenie nemčiny hravo zvládne aj úplný začiatočník. Nájdete ju TU.

Jazykové animácie, ktorých úlohou nie je naučiť, ale motivovať žiakov, ktorí sa nemčinu ešte neučia a ukázať im, že obavy z cudzieho jazyka sú úplne zbytočné. Dôkazom je aj diplom, ktorý si každý absolvent animácie odnesie domov s osvedčením, že má talent na nemecký jazyk. Učitelia nimi oslovujú nielen žiakov, ale aj rodičov, aby vo víre povinností postrehli, že sa ich dieťaťu núka jedinečná príležitosť vedieť popri angličtine ešte jeden dôležitý cudzí jazyk.
Animácie prebiehajú v slovenčine a počas nich učiteľ/ka nemčiny angažuje žiakov do rôznych hier, ktoré odhalia zaujímavosti nemeckého jazyka, poukáže na podobnosti nemčiny a slovenčiny a predstaví nemecké reálie. Animácie sa realizujú počas vyučovania a jedna animačná hodina trvá 45 minút. Animácie môže vo svojej škole uskutočniť každý učiteľ nemčiny na Slovensku. Prístup k materiálom na jazykovú animáciu vrátane návodu na ich použitie získa registráciou svojej školy na našej webstránke.  
Ako animačná hodina prebieha, si môžete pozrieť TU

Prečo by som sa mal zapojiť?

Pretože tak spravili už desiatky škôl po celom Slovensku, čo je dôkazom mimoriadnej úspešnosti projektu. Podrobnú mapu zapojených škôl nájdete TU.

Prečo práve nemčina?

Okrem vyššie zmieneného faktu, že voľba nemčiny je v našom regióne veľmi logická, ďalších dôvodov je hneď niekoľko: Blízkosť nemecky hovoriacich krajín ponúka možnosti štúdia alebo praxe, popri angličtine sa učí veľmi ľahko, lebo tieto dva jazyky vychádzajú z rovnakého jazykového základu, vedieť minimálne ešte jeden cudzí jazyk môže byť veľkou výhodou aj do budúcnosti. U nás na Slovensku napríklad pôsobí až 3 000 nemeckých a rakúskych firiem.

Ako veľmi sme aktívni?

S našimi materiálmi k projektu „Chceme vedieť nemecky“ máte možnosť prezentovať nemčinu na Vašej škole ako jazyk, ktorý sa oplatí učiť! Zúčastňujeme sa zároveň na seminároch pre učiteľov, na školeniach, konferenciách a na mnohých iných podujatiach s jasným cieľom: Informovať odbornú aj širšiu verejnosť o dôležitosti nemčiny na základných školách.

Prístup k materiálom na jazykovú animáciu získate registráciou Vašej školy na našej webstránke (“Moja zóna“). Ak máte záujem o ostatné materiály (leták, plagát, príručka pre rodičov a pedagógov, atď.), napíšte nám na adresu bildungskooperation-bratislava@goethe.de a my Vám ich bezplatne pošleme. Tešíme sa na spoluprácu :)